Medlemsträff Helsingborg i april.

Foto Maj Löwenstein

Tisdagen den 23 april 2024 hade Strokeföreningen Öresund månadsmöte på Ringstorp i Helsingborg. Vi hade bjudit in Leif Schrevelius att berätta och visa bilder och film från ”gamla Helsingborg”.

En enorm bildkollektion visades för oss, där händelser och många gamla platser och fastigheter – fram till 1900-talets mitt – jämfördes med samma objekt i nuvarande skapelse. Bland oss fanns ju gamla helsingborgare, och spontana kommentarer hördes från publiken. Leif kompletterade med sin breda och mycket intressanta kunskap de olika objekten och händelserna.
Vi tittade också på en film från 1950 – talets Helsingborg.
Vi fängslades av allt, som vi såg på den vita duken och Leifs berättande.
Vår ordförande Alf Wallin hade föreningsinformation, och vi hade gott fika.

Tack Leif Schrevelius för att du tagit med oss till det ”gamla Helsingborg”.
Tack alla för en trevlig eftermiddag.