Övriga aktiviteter.

**********************************

Lördagen den 21 september 2024 marscherar vi tillsammans i årets Tillgänglighetsmarsch för ett tillgängligt Helsingborg! Mer info kommer om plats mm.