Vår Ängelholmsgrupp Nordvesten

Torgträffen vår mötesplats.

Välkommen till ” Vår Ängelholmsgrupp Nordvesten”. Under rubriken ”kommer igång igen 2021” kan Du där läsa om vår Strokeförenings ”Öresund/Nordvesten” återtåg efter Corona uppehållet. 
 I den sammanslutningen intar vi i Nordvesten Bjärehalvön, Ängelholm, Klippan och Åstorp.  Öresund – med det gemensamma kansliet – intar Helsingborg/Landskrona med omnejd. Öresunds Höganäsgrupp intar Kullahalvön.
I normala fall träffas vi regelbundet – då även ”över gränserna” i olika aktiviteter. Vid våra ”egna” träffar ses vi vanligtvis på vår möteslokal Torgträffen i Ängelholm. Vi bildades 1996, och Öresund 1999. Vi ”Ängelholmare” håller igång, och ser alltid positivt framåt i Strokeverksamheten. Vi har dock saknat varandra under corona isoleringen.  
Så såg vi ljuset i tunneln, när samhällets corona restriktioner medgav ett försenat årsmöte för 2021, vilket vi då förlade till Hembygdparken i Ängelholm. Vid den efterföljande måltiden i Parkens trevliga restaurang hade vi mycket att prata om i den höga stämingen. Efter ytterligare några avklarade aktiviteter är nu vi optimister och ser fram emot nya sådana – några av dem nu närmast – som är på gång både här hemma i Ängelholm och gemensamt ”över gränserna” i vår nordvästra Skåneända.
Tack för ett fint – om än förkortat – föreningsår och en trevlig sommar!!!