Styrelsen

Strokeföreningen – Öresund

Omfattar Helsingborg, Bjuv, Höganäs, Landskrona och Åstorp. Vi finns i DHS lokaler på Kurirgatan 1 i Helsingborg.

Vår fasta punkt är på

Övriga styrelsemedlemmar: