Kontakt

Vi har gemensam styrelse i de båda föreningarna. På föreningen Nordvesten i Ängelholm finns det en kontaktperson och det går också att få kontakt med föreningen genom kansliet i Helsingborg.

Föreningarna Öresund/Nordvesten når Ni genom:

alfbra

Vår administrativa adress är: