Hem

 

Öresund/Helsingborg och Nordvesten/Ängelholm.

 

Vi är Ideella intresseorganisationer som är anslutna till samma målsättning som gäller för STROKE-riksförbundet och länsföreningen i Skåne. Vi är den Handikapporganisation som tillvaratar hela STROKE-gruppens intressen.

Vi arrangerar träffar för att sprida kunskap om stroke. Vi ordnar sammankomster med föredrag, underhållning och även utflykter.

Få komma in i en social gemenskap och få utbyta erfarenheter med andra i samma situation är viktigt för såväl den strokedrabbade som de närstående. Detta är också av största betydelse för att underlätta anpassningen till det nya och förändrade livet.

Vill du veta mer fakta om STROKE gå vidare till

Stroke-Riksförbundets webbplats strokeforbundet.se

Hemsidan uppdaterad 2024-06-20