Om föreningarna

STROKE-föreningarna Öresund och Nordvesten.

Vi har gemensam styrelse i de båda föreningarna. På föreningen Nordvesten i Ängelholm finns det en kontaktperson och det går också att få kontakt med föreningen genom kansliet i Helsingborg.

Föreningen Öresund har sitt kansli i Helsingborg på Kurirgatan 1 på Ringstorp. Tillsammans med flera andra föreningar har vi vårt kontor på andra våningen. Vår hyresvärd är De Handikappades Samarbetskommitté (DHS), som är ett samarbetsorgan för lokala handikappföreningar i Helsingborg. http://www.dhshelsingborg.se/ På Kurirgatan 1 har Öresundsföreningen medlemsträffar. För Öresundsföreningens kullabor är medlemsträffarna på Brorsbacke i Höganäs.

Föreningen Nordvesten har sina medlemsträffar i Torgträffen, som finns på Gasverksgatan 25 i Ängelholm.

Föreningen Öresund når Ni på vår administrativa adress: