Projekt LIV den 22 augusti

Ett glatt gäng har just avslutat ett pass. Det kändes skönt efter vårt sommaruppehåll att komma igång igen.
Vi startar alltid med att samlas i en ring med en övning där vi
tillsammans landar här och nu – i medveten närvaro.

Det mixas ro- och stillhetsövningar, sköna upplevelser till musik, olika balansövningar och andra medvetna rörelser.