Medlemsträff i Helsingborg oktober 2021

Torsdagen den 21 oktober 2021 hade Strokeföreningen Öresund månadsmöte på Ringstorp med rubriken ”Försök inte lura mig”, och Britta Eliasson från Brottsofferjouren var inbjuden att berätta om sin verksamhet.
För flertalet av oss är ju Rättssystemet främmande och ibland en skrämmande värld. Brottsofferjouren finns för att hjälpa, stötta och ge dig trygghet, om du t.ex. måste delta som vittne eller brottsdrabbad i en domstolsrättegång.
Vi åhörare tillhörde alla gruppen ”gamlingar”, och Britta berättade vidare om bedrägerier och stölder mot framför allt äldre. Vi förfasades över och fick gedigna lärdomar om alla de knep, som dessa brott utförs på.
Britta berättade kunnigt, intressant och illustrerade sina berättelser med filmavsnitt. Vid den efterföljande kaffestunden kunde vi ställa frågor till henne.
Vår ordförande Alf Wallin hade föreningsinformation. Tack Britta för en mycket intressant, trevlig och givande eftermiddag.

Klicka på bilden så förstorar du den.