Kalender Ängelholm

Alla våra arrangemang är beroende av vad FHM beslutar angående covid-19

******************************************

Välkomna till Höstens aktiviteter 2023!

Tisdagen den 5 september kl 14.00-16.00 pratar vi om
”Minnen från Bohusresan”

Tisdagen den 10 oktober kl 14.00-16.00 kör vi
”Skivor till kaffet”

Tisdagen den 7 november kl 14.00-16-00 tar vi
”Gófika med underhållning”

Tisdagen den 12 december kl 14.00-16.00. Julavslutning. Kostnad 100:-

Anmälan för att deltaga görs till Alf Wallin på
tel: 076-117 00 25
eller via mejl: strokeoresund@gmail.com
Anmälan senast 1 vecka innan träffen.

***********************************