Årsmöte Öresund/Nordvesten mars 2022

Strokeföreningarna Öresund/Nordvesten har i mars 2022 hållit sina respektive årsmöten. Vi tackar Björn och Bengt för fint hållna möten. Även tack till vår föreningsordförande i Öresund och Nordvesten, Alf Wallin, för ett fint föreningsår 2021. Efter avslutade mötesförhandlingar ”lyxade” vi båda föreningar till det med räkmacka, kaffe och kaka. Nu ser vi fram mot ett nytt år och förhoppningsvis utan pandemipauser.