Medlemsträff februari i Helsingborg 2024

Torbjörn Gerward

Torsdagen den 8 februari 2024 hade Strokeföreningen Öresund månadsmöte på Ringstorp i Helsingborg.
Flertalet år tillbaka har vi här i Helsingborg och framför allt i vår lokalförening Höganäs bjudit in Kullahistorikern Torbjörn Gerward att med sin gedigna kunskap  leverera intressanta och lärorika föredrag. Han har även guidat oss på bussutflykter.
Nu talade han om ”Flykten över Öresund 80 år”, och mötet höll vi tillsammans med Träffpunkten Ringstorp.

Han fängslade oss med bred, detaljrik och intressant information med kring -och följdhändelser, och han kompletterade med fint bildmaterial.
Inledde med att berätta om situationen i Höganäs under det andra världskriget 1939 – 1945 och hur staden då byggt upp sitt militära och fysiska försvar inom staden och mot angrepp från havet.

Tyskland ockuperade Danmark den 9 april 1940 – 1945 och höll sig till en början lite ”på sidan om” och lät de danska samhällsfunktionerna pågå som vanligt. Samarbetet knakade dock i fogarna och upphörde 1943, då den danska regeringen upplöstes, och här är startskottet till föredragets huvudtema, då  tusentals judar flydde över Öresund till Sverige.

Den nazistiska tyska ledningen hade då nämligen beslutat, att Danmarks judar skulle deporteras till koncentrationsläger. Dess attaché i Köpenhamn, Ferdinand Duckwitz, gick dock emot sitt eget lands beslut och underrättade Köpenhamns judiske Överrabbin om de tyska planerna. Vände sig vidare till Sveriges statsminister Per Albin Hansson för att utverka garantier om ett mottagande av de danska judarna i Sverige. Judarna varnades och påbörjade sin flykt till Sverige.

Danmark och Öresund bevakades av tysk militär, vilket medförde stora risker för judarna – och även danska motståndsmän – att ta sig gömda i båtar från Danmark till Sverige. Hjälpsamheten var stor i Danmark, och många i de kustnära orterna hjälpte till att gömma flyende i avvaktan på båttransport till Sverige. Många båtägare ställde upp och genomförde de riskfyllda resorna.
Verksamheten pågick utmed hela Öresund, men Gerward koncentrerade sin berättelse till mottagandet i Höganäs av flyende, som rest ut från norra Själland. Från en av avresorterna där, Gilleleje, avreste 1300 flyende.
 Vi fick veta, hur Höganäs organiserade sin mottagning från den enkla människan till myndigheters uppgifter och göranden. Höganäsarna gick villigt ”man ur huse” för att hjälpa till, och företag anställde.
Gerward svarade på frågor, som ställdes från publiken.


Vid den efterföljande kaffestunden hade vi många samtal kring borden. Vår ordförande Alf Wallin hade föreningsinformation.

Tack Torbjörn Gerward för en trevlig eftermiddag och ditt mycket intressanta och givande föredrag.