Medlemsträff i Helsingborg oktober 2023.

Mattias Mjöman

Tisdagen den 17 oktober 2023 hade Strokeföreningen Öresund månadsmöte på Ringstorp i Helsingborg. Tillsammans med Träffpunkten Ringstorp bjöd vi in Mattias Mjöman, som är överläkare på Röntgenavdelningen vid Helsingborgs Lasarett. Temat för dagen var ”Bilddiagnostikens historia” (olika röntgenmetoder).

Mjöman inledde med att berätta om fysikern Wilhelm Conrad Röntgen, som år 1895 i staden Wurzburg i Tyskland uppfann strålar, som kom att kallas ”Röntgenstrålar”. I ett inledningsskede var Röntgen något osäker över sin uppfinning och kom att kalla strålarna X-strålar.  Röntgens levnadshistoria var spännande och intressant. Likaså hur han i sin gärning kom fram till sin upptäckt.

Kunnigt, brett och mycket fängslande berättade Mjöman i detalj om den här vetenskapen från dess uppfinning och fram till idag och kompletterade med bildillustrationer och fysiska instrument. Vi i publiken har väl alla blivit röntgenundersökta, och det var mycket intressant att så i detalj får lära sig vetenskapen på området och dess revolutionerande utveckling. Jag – strokedrabbad – minns ultraljudet, som utfördes i halsblodkärlen och hjärtat samt skiktröntgen av hjärnan.

Mjöman berättade vidare om digitaliseringen på området. Från – i den analoga tidseran – att ha måst utföra fotografiskt mörkrumsarbete och därefter på framtagna fotoplåtar få sin information om den röntgade kroppsdelen så kan man idag sekundsnabbt på digital väg få fram samma information och dessutom föra den vidare. T.ex. kan då personal i ambulansen här i Helsingborg med sin bärbara utrustning föra bildinformationen till en läkare på lasarettet i Lund för att få veta, om patienten skall föras dit eller till vårt lasarett i Helsingborg.
Efteråt hade vi en uppskattad frågestund, där frågetecken rätades ut.
Vi avrundade eftermiddagen med en trevlig kaffestund.
Vår ordförande Alf Wallin hade föreningsinformation.

Tack Mattias Mjöman för en lärorik och mycket intressant eftermiddag.