Medlemsträff i Höganäs april 2024

Torbjörn Gerward.

Måndagen den 8 april 2024 hade Strokeföreningen Öresunds Höganäsgrupp månadsmöte på Brorsbacke i Höganäs. Vi hade bjudit in vår alltid välkomne Torbjörn Gerward att med sin breda kunskap underhålla oss med intressanta och lärorika föredrag. Idag skulle det handla om Gamla Höganäs del 3. Höganäs är  indelat i ”Höganäs nedre”, ”övre” och ”mitten”. Nedre och övre har Gerward berättat om i tidigare Strokemöten, som vi då haft tillsammans med Trygghetsboendet Brorsbacke. Idag fick vi höra om Höganäs mitten.

Naturligtvis gjorde vi det också idag tillsammans med Trygghetsboendet. Vår föredragshållare talade till fullt hus och möttes av ivriga lyssnare, varav många av oss ”äldre årgångar” kände igen sig i det, som berättades om och illustrerades i ett fint fotokollage. Gammalt jämfördes med nytt.
Trygghetsvärden Annika och hennes personal förgyllde dagen med gott fika.

Tack Torbjörn för ditt mycket intressanta föredrag.
Tack Annika, personalen och alla övriga för en trevlig eftermiddag!