Medlemsträff Helsingborg maj 2023.

Författare Conny Palmkvist.

Tisdagen den 2 maj 2023 hade Strokeföreningen Öresund sitt månadsmöte på Ringstorp, till vilket vår kände Helsingborgsförfattare Conny Palmkvist var inbjuden att berätta om situationen i och vid Öresund under den tyska ockupationen av Danmark 1940 – 1945 under rubriken ”Flykten över Öresund”.  Evenemanget gjorde vi tillsammans med Träffpunkt Ringstorp. Kallelse och annonsering var illustrerat med framsidan av boken SUNDETS RÖDA NEJLIKOR, som Conny skrivit.

Ockupationen påbörjades som en ”fredsockupation”. Den nazistiska ockupationsmakten lät dansk regering och myndigheter – bl.a. polisen och militären med sin beväpning – fungera som vanligt i det danska samhället. Dock uppstod gnissel mellan det nazistiska styret med dess soldater och det danska folket, vilket gradvis förvärrades, och år 1943 utbröt upplopp och den danska regeringens avgång. Den nazisiska ”fredliga” missionen blev ett nazistiskt maktstyre, och bland de värst drabbade i Danmark blev de åttatusen danska judarna, av vilka flertalet bodde i Köpenhamnsregionen. För att undvika att deporteras till nazisternas förintelseläger var judarna tvungna att fly. Den enda möjligheten var då att ta sig ”osedda förbi de tyska soldaterna till lands och till sjöss” över Öresund till Sverige.

Vi satt alla fängslade när Conny berättade.

Efter denna inledande bakgrundshistoria kom Conny in på den uppkomna hjälp -och smugglingsverksamheten i Danmark för att rädda judarna över Öresund till Sverige. Transporterna skedde nattetid i småbåtar genom ett minerat och av nazistiska soldater bevakat Öresund. Sjutusen judar kunde räddas den vägen.
Connys breda kunskap gav oss en detaljerad bild av helhet och separata händelser, som han målande och innehållsrikt berättade om. Av dessa kan nämnas dansken Erling Kjaer, som gjorde 147 smuggelturer och hans band med svensk polis, vars arbete kom att påverkas av den uppkomna flyktingströmmen. Vi fick en fin bild av svenska poliser och deras flyktingmottagande arbetsuppgifter.
Den femårige judiske pojken Bennys öde från sitt gömställe i Köpenhamn till fast svensk mark och samme Benny i Köpenhamn på livets höst. Vi åhörare var alla fängslade av Connys berättande. 

Conny är en flitig författare. I boken SUNDETS RÖDA NEJLIKOR skriver Conny utförligt om hjälp -och smugglingsverksamheten och dess följdverkningar ut i de svenska och danska samhällena. Av bokens intressanta och rika innehåll framgår, att författaren gjort en grundlig forskning och varit väl insatt i dåtida danskt och svenskt samhälle.

Gott fika följde på Connys föredrag, och runt borden i den välfyllda salen var samtalen många.

Tack Conny för en mycket intressant, spännande och trevlig eftermiddag. Länk till Connys hemsida Conny Palmkvist
Tack Marie för det goda samarbetet med Träffpunkten Ringstorp.