Medlemsträff i Höganäs april 2023

Torbjörn Gerward vid ett samtida fotografi av en flyktingtransport.

Måndagen den 3 april 2023 hade Strokeföreningen Öresunds  Höganäsgrupp sitt månadsmöte på Trygghetsboendet Brorsbacke i Höganäs. Kullahistorikern Torbjörn Gerward skulle berätta om ”flykten över Öresund” med hänvisning till den viktiga roll, som staden Höganäs spelade såväl militärt såsom flyktingmattagande under det andra världskriget 1939 – 1945. På Trygghetsboendet och runt omkring bor många äldre Höganäsare, som själva upplevt närheten till det – av Tyskland i april 1940 – ockuperade Danmark. Naturligtvis bjöd vi in dessa att lyssna på Gerward och se det fina bildmaterialet, som förevisades. Då och då uppstod spontana reaktioner på sådant, som man själv sett, hört om, själv hört eller upplevt.
Vi i Strokeföreingen känner Gerward sedan flera år tillbaka, då vi flertalet gånger engagerat honom att med sin breda kunskap sätta oss in i nutid -och dåtids historia, seder och kultur i vårt närområde.
Fylligt, kunnigt och intressant berättade han nu om det ”lilla” Höganäs´ viktiga funktion under andra världskriget.  Tyvärr avskuggades då nyhetsflödet härifrån av intilliggande metropol, och händelser här i Höganäs fick ofta stå tillbaka i medier, trots det viktiga och strategiska läget.
Danmark var under det andra världskriget ockuperat av Tyskland, och Gerward berättade om samverkan mellan det tyska styrandet och övriga Danmark. År 1943 förvärrades situationen, varvid bl.a. de danska judarna skulle infångas av tyskarna och föras till koncentrationsläger. Naturligtvis flydde då många judar över Öresund till Sverige, varvid Höganäs kom att bli en av tillflyktsorterna. Vidare berättade han om den danska hjälpen, som flyende fick på den danska sidan av Öresund, där bl.a. kustorten Gilleleje var en av orterna att ställa upp.  Det fick ske i smyg för de tyska soldaterna. Många danskar erbjöd sin hjälp i form av transport i båtar av alla de slag, gömma flyende och hjälp på land att komma till en sådan båttransport – hela tiden tyst och osynligt för de tyska soldaterna. Det stora flertalet flyende var judar boende i Danmark men även romer och danska motståndsmän.
Vidare berättades om den roll Höganäs och dess invånare hade i mottagandet av alla de flyktingar som anlände. Från mottagandet vid stranden, bryggan eller hamnen och till sin placering någonstans i Sverige. Vistelsen i Höganäs var dock en viktig punkt i mottagarprogrammet, och Höganäsarna var mycket välvilliga att hjälpa. Mottagandet krävde en stor och fungerande organisation, och den fungerade bra. Flera av de flyende blev kvar i Höganäs, varvid bl.a. den anrika Arnbergs Korsettfabriken kan nämnas som en god arbetsgivare.
Trygghetsboendets Annika serverade gott fika till oss alla åhörare.
Ett stort tack till Torbjörn Gerward för ett mycket intressant och innehållsrikt föredrag, där han i sitt kompletterande bildmaterial visade flera minnesrika fotografier på samtida objekt och dokument.
Ett stort tack också till Annika för gott fika.