Kontakter

Vi har gemensam styrelse i de båda föreningarna. På föreningen Nordvesten i Ängelholm finns det en kontaktperson och det går också att få kontakt med föreningen genom kansliet i Helsingborg.

Föreningen Öresund/Nordvesten når Ni på vår administrativa adress: