Kommer igång igen 2021.

Juni 2021 och välkomna tillbaka!!! Åren 2020/2021 har präglats av inställda möten, utflykter och resor. Under hösten 2020 såg vi ljuset – om än att tvätta, tvätta, tvätta händerna och håll avstånd! På Ringstorp kunde vår förening Öresund  ha ett försenat årsmöte och ett medlemsmöte, och våra LIV-möten kunde ske fysiskt. 
Vår Ängelholmsgrupp  Nordvesten hade då ett medlemsmöte på Torgträffen, och dess årsmöte klarades av strax innan nedstängningen vid årets början.
Gemensam lunch och eftermiddagskaffe i det skånska landskapet hann vi med i den färgrika naturen.  Optimismen frodades, men skam till trots , och ordet ”säker” blev ”preliminär” och blev ”eventuell” och till slut ”inte alls”.
Senhösten kom, och allt fick ställas in, men styrelsen arbetade optimistiskt med planering för att stå beredd. Brev till medlemmarna skickades ut som uppmuntran i den tråkiga vardagen och bifogades med preliminärt program och resa – men nej!….Inget kunde genomföras.
Med blick på ljuset i tunneln ser vi nu äntligen fram mot sommar- och höstaktiviteter. Om planerade aktiviteter kan läsas här på hemsidan, och utskick är sänt till medlemmarna, och f.n. planerar vi ytterligare programpunkter.

Samhället tillät slutligen, att vi i Öresund kunde genomföra ett
försenat årsmöte för 2021 på Ringstorp och det traditionella junimötet hemma hos vår ordförande Alf Wallin. Hos Alf och Annemarie hade vi mycket trevlig stämning och fint gemyt – med landgång, kaffe och bakelse. Förutom att vara vår fine ordförande så är Alf även en stämgaffel.

Wapnö

Onsdagen den 15 juni 2021 företog vi en gemensam bussutfärd till Wapnö gård vid Halmstad.
Wapnö kan liknas vid ett självförsörjande jordbrukssamhälle, och där produceras egen el och vattentillgång. Man har också egentillverkning  – såsom mejeriprodukter,  charkuterier och t.o.m. egen öl. 1400 mjölkkor ingår i en mega djur besättning. Vårt besök på anläggningen började med en intressant introduktion om Wapnö. Gårdsbutiken öppnade särskilt för oss.

Här mjölkas korna.

Vi besökte den till stor del automatiska mjölkningsanläggingen. De vuxna djuren har ju också varit barn, och vi besökte  ”babyavdelningen” för kalvar och ”kalvdagiset” för ungdjuren. Naturligtvis avskärmades vi åskådare från djuren av genomskinliga väggar.

Berte museum.

I trevlig stämning intog vår vi lunch på Wapnö, och därefter besökte vi Berte Museum vid Hallandsorten Slöinge. Där kan man ju gå hur länge som helst. Man blir nostalgisk av alla de här barndomsminnena. Den här dagen var intressant och innehållsrik, och ett gott fika på Berte Muséum stärkte oss innan hemresan.
Tack till Alf och alla Er som förgyllde vår trevliga och lärorika dag!
Foto L Martinell.