Medlemsmöte april 2024.

Rolf Sörinesson

Tisdagen den 9 april 2024 hade Strokeföreningen Nordvesten månadsmöte på Torgträffen i Ängelholm. Vår medlem Rolf skulle berätta om det gamla Ängelholm och dess Sjöfartshistoria. Inledde med en historisk överblick flera hundra år tillbaka som utgick från Ängelholm med omnejd  och upp mot Göta kanal. Platser, hamnar och vattendrag.  
Här kan nämnas Grytehamn i Skälderviken, och som var Danmarks mest betydande hamn, då Skåne ännu var danskt. Vi följde Rönne å från dess avlopp i Ringsjön till dess utlopp i Kattegatt vid Ängelholm med historiekryddade fakta om intressanta platser vi passerade, bl.a. Herrevadskloster.
Tillbaka i Ängelholm färdades vi på vattendrag i regionen och informerades om platser, där vi lade till eller passerade. Unika detaljer och roliga episoder letade sig in i Rolfs berättelser. Fartyg och båtar hade mycket att förtälja.

Det framgick tydligt, att Rolf lagt ner ett enormt arbete i sin forskning. Påverkad av den marinhistoriska miljön fängslade han oss med sin breda kunskap.  En stor del av det, som berättades om, illustrerade han på storbildskärm i ett mycket fint och skickligt gjort bildkollage.
Flertalet av oss i publiken var ”gamla ängelholmare”, som kände igen sig i mycket av det, som Rolf berättade och visade.

Rolf avslutade med att visa upp ”live” några hantverksföremål, som han bad oss gissa, vad de används till. Få av oss kände till dem.

Kaffe och bakelse serverades.

Tack Rolf för ditt mycket intressanta och spännande historiska strövtåg du tog med oss på.
Tack alla för en trevlig eftermiddag!