Viktig INFO.

Anmälan för att deltaga i medlemsträffar görs till Alf Wallin på
tel: 076-117 00 25
eller via mejl: strokeoresund@gmail.com
Anmälan senast 1 vecka innan träffen.

********************************

*****************************************************

Lördagen den 21 september 2024 marscherar vi tillsammans i årets Tillgänglighetsmarsch för ett tillgängligt Helsingborg! Mer info kommer om plats mm.

*******************************************