Kommande SMIL-träffar Hösten 2021.

SMIL-aktiviteter. 

 Där anmälan behövs och om då inget annat anges, görs anmälningarna på telefon  076-117 00 25 eller via mail: strokeoresund@gmail.com

**********************************