Årsmöte Öresund 2020

Gles dukning i stora salen.

Torsdagen den 24 september 2020 hade Strokeföreningen Öresund sitt framskjutna årsmöte, som egentligen skulle ha varit i mars månad. Allt överskuggades av de säkerhetsåtgärder, som måste vidtagas nu i coronatider. Vi kunde dock utföra mötet på ett tryggt sätt i den stora salen på Ringstorp i Helsingborg.
Mötet leddes av Björn Tufvesson-Alm vid DHS. På ett bra och säkert sätt höll han i klubban.
Vidare gav Alf föreningsinformation.
Kaffe med härliga bakverk avslutade de trevliga eftermiddagen.

Tack Alf för ett trevligt möte och ett fint Föreningsår 2019 och för den delen också 2020. Du är värd blomman.
Tack Björn för ett fint årsmöte.