”Skivor till kaffet” Höganäs februari 2020.

Maj förklarar.

Måndagen den 10 februari 2020 hade Strokeföreningen Öresund/Höganäs sitt månadsmöte med fråge-och musikquizen ”skivor till kaffet” på och gemensamt med trygghetsboendet Brorsbacke. Traditionen bjuder på evenemanget varje vår och höst. Det emotses alltid av den fängslade publiken.

På bilden syns Maj leda den populära och musikala frågesporten, och stämningen i den välfyllda salen är hög. Många vinster fanns på prisbordet. Trygghetsvärden Annika bjöd på gott fika. Tack för en trevlig eftermiddag.