Lärorikt Styrelsemöte 2019.

Här testas det.

Ret Corr AB är ett företag, som arbetar med kontakten mellan ögonen och hjärnan. Ett område som för oss flesta är okänd vetenskap men väl så viktigt. Ögonen måste samarbeta med hjärnan. Viktig kunskap för oss i Strokerörelsen då just detta samarbete fallerar för flertalet av strokedrabbade.  

Michael Malmqvist överst och Bengt Olof Uhrgård.

Torsdagen den 14 november 2019 var företagets Bengt Olof Uhrgård och Michael Malmqvist inbjudna till Strokeföreningen Öresund för att vid dess styrelsemöte i ABF-huset berätta om den ”okända” vetenskapen. Mycket intressant hade de att berätta, och hjälp-och synmätningsmedel visades upp och prövades.
Titta gärna på RetCorr AB:s hemsida: http://retcorr.se