Tillgänglighetsmarschen 2019.

Några av oss i Strokeföreningen som deltog i marschen.

Lördagen den 21 september 2019 var det så dags för den årliga tillgänglighetsmarschen. Det var 13:e året i rad, som marschen arrangerades.
HIL (Helsingborgs Indipendent Living) och DHS (Funktionshinderrörelsen i Helsingborg) vill på detta sätt synliggöra och uppmärksamma funktionshinderrörelsens krav på, att alla har rätt till ett tillgängligt samhälle.
Tillsammans markerade vi, hur viktig tillgängligheten är i vår stad för alla, med eller utan funktionsnedsättning. Vi gick i lagom tempo genom staden och avslutade på The Tivoli. I det trevliga gemytet och i den fullsatta lokalen talade representanter från handikapprörelsen och från kommunstyrelsen. Efteråt avnjöt vi en god buffé!

Ett stort tack till Er som arrangerade det hela.