Strokedagen 2019.

Tisdagen den 14 maj 2019 uppmärksammade Strokeföreningen Öresund/Nordvesten den internationella Strokedagen.

Öresund med informationsbord i foajén till Helsingborgs lasarett. Vidare guidad visning av det intilliggande Medicinskhistoriska muséet samt en föreläsning om fysisk aktivitet vid hjärntrötthet.

Nordvesten(Ängelholm) med informationsbord i den nybyggda Hälsostaden(lasarettet) i Ängelholm.

Våra flitiga Strokemedlemmar informerar på Helsingborgs lasarett.
Paula(bilden) och Lena vid Patientutbildingscentrum(PUC) medverkar och organiserar varje år detta samarbetsarrangemang. Såväl på lasarettet såsom på Medicinhistoriska muséet samt föreläsningen. Lasarettsbiblioteket ingår i PUC, och här visar Paula intressant och nyttig litteratur. Tack för det fina samarbetet.
Arbetsterapeut Caroline Wiman och Fysioterapeut Amanda Wiklund har här avtackats efter en mycket intressant föreläsning om fysisk aktivitet vid hjärntrötthet.
Här informerar Hans Sjölin vid Ängelholms lasarett.

Vi var många medlemmar, som medverkade i de olika aktiviteterna. Ett tack till alla.