Årsmöte Öresund 2019.

 I mars månad 2019 var det dags för årsmöten i våra Strokeföreningar. Tisdagen den 12 mars för Nordvesten på Torgträffen i Ängelholm och torsdagen den 21 mars för Öresund på Ringstorp i Helsingborg. 

Härovan på bilden ses Öresunds ordförande Alf Wallin med klubban i handen. Han öppnar mötet i Helsingborg genom att räcka över klubban till mötesordföranden Kjell Berggren (sittande). Efter ett skickligt genomfört möte bjöds i trevligt gemyt på en härlig landgång, kaffe och kaka.
Lotteri med fina vinster.