Internationella Strokedagen 2018 i Helsingborg.

Tisdagen den 8 maj 2018 uppmärksammades Internationella Strokedagen. För oss i Stroke-föreningen Öresund med det årliga informationsbordet i foajén till Helsingborgs lasarett. Vi biträddes av DHS hjälpmedel för olika handikapp och av PUC (Patientutbildningscentrum).
I det intilliggande Medicinhistoriska Museét presenterades för allmänheten en föreläsning om att förebygga Stroke.


Här ger pigga föreningsmedlemmar information om frågor kring Stroke. För den intresserade finns även på bordet ett flertal broschyrer att ta med hem och läsa.

Patientutbildningscentrum(PUC) deltar i år såsom i tidigare år med en rik flora av läsvärt materiel. Där bl.a. litteratur för oss strokedrabbade. PUC biträder också med organisation och kunnighet, så att Strokedagens alla evenemang kan genomföras på ett bra sätt, och vi har att tacka Paula Trogen(bilden) och hennes kollegor för det fina arbetat, som de utfört. 

Överläkaren och neurologen Pernilla Sandgren och fysioterapeuten Lena Melander utreder inför en intresserad publik frågor om att förebygga och behandla stroke.

Här tackas de av Stroke-föreningens Thord Bergman.

Vi tackar alla för en fin Strokedag.