STROKE läns årsmöte 2018 i Helsingborg

Skåne Läns Strokeförening  består av sex lokalföreningar. Förutom egna agendor träffas man ibland i samarrangemang, bl.a. årsmötet. Det här året 2018 var det vår tur i Öresund att bjuda in.

Tisdagen den 10 april 2018 var det dags för Länsföreningens årsmöte, som hölls på Scandic Hotell vid Berga i Helsingborg. Det välbesökta mötet hölls i trevlig anda och med konstruktiva diskussioner. Därefter bjöds på en god måltid i hotellets matsal.

Efter den fina måltiden bjöd vi ”Öresundare” på lite andlig spis, och till kaffe och bakverk trädde Maj och Dan fram med musik-och frågeleken ”skivor till kaffet”.

Vår ordförande i Länsföreningen, Allan Hedlund, har här till vår medlem Gunnar Grånsten överlämnat ett Hedersdiplom för värdefulla insatser i vårt förbund.

Gunnar Grånsten har tillsammans med sin fru Gunnel sedan många år som styrelsemedlemmar arbetat med och för vår verksamhet, både lokalt i Nordvesten och regionalt. Vi gratulerar Dig till Stroke – Riksförbundets Hedersdiplom.

Vi tackar för en trevlig kväll.