Strokedagen 2014

På Internationella Strokedagen den 13 maj 2014 hölls möte i Strokeföreningen Nordvestens lokal i Ängelholm.

blodtryck

Besökarna kunde genom Gunnel Grånstens försorg bl. a kontrollera blodtryck, och livliga diskussioner kring följderna av att råka ut för en stroke löpte genom hela dagen.

Ambulansförarna

Höjdpunkten nåddes, då personal från Ambulans Nordväst kom för att visa utrustning samt berätta om sin verksamhet. Här talade de erfarna ambulansförarna Magnus och Kenneth utförligt, hur det går till från larm, till dess de tar hand om en patient. Resultat från provtagning/mätning skickas till läkare, som avgör om det t ex handlar om ett trombolyslarm, allt inom några minuter. Ambulansen är utrustad med en defibrillator, som används vid hjärtstopp. Vidare finns en anordning, som placeras under och över patienten och med hjälp av undertryck (sug) utför andningsrörelser.

4aBesökarna fick även insyn i ambulansen med all kringutrustning den innehåller. Många frågor från besökarna, flera strokedrabbade, besvarades tillfredsställande.

kaffestundAllt i genom en välbesökt och uppskattad Strokedag på Nordvesten.