Filmvisning om gamla Höganäs

Måndagen den 3 mars 2014 samlades Strokeföreningens Höganäsgrupp till filmvisning om ”gamla Höganäs”.                        Två filmer visades.höganäsfilm1b                                                      Entusiastiska åskådare

filmhöganäs2

Ett flertal gamla ”original” och ”kändisar” förekom i den gamla stadsmiljön. Glada igenkännanden, både människor och byggnader, hördes bland publiken.

 

höganäsfilm2b

Vid kaffestunden manade filminnehåll till flitiga samtal om de många gamla originalen/kändisarna och byggnaderna i Höganäs.  Intressant kunskap och humoristiska händelseförlopp förmedlades runt bordet.