Kommande SMIL-träffar hösten 2018.

SMIL-aktiviteter. 

 Där anmälan behövs och om då inget annat anges, görs anmälningarna till Liz på kansliet 042-139300  eller via mail: strokeoresund@gmail.com

Välkomna tillbaka till ett nytt innehållsrikt föreningsår!

*******************

Torsdagen den 29 november kommer vi att ha gemensam lunch på Parapeten. Vi samlas där klockan 11.30. (Egen kostnad)

Anmälan senast den 19 november till kansliet 042-139300.