Kommande SMIL-träffar Hösten 2019.

SMIL-aktiviteter. 

 Där anmälan behövs och om då inget annat anges, görs anmälningarna på telefon 042-139300  eller via mail: strokeoresund@gmail.com