Kommande SMIL-träffar våren 2018.

SMIL-aktiviteter. 

 Där anmälan behövs och om då inget annat anges, görs anmälningarna till Alf tel 042-34 47 68  eller via mail: strokeoresund@gmail.com

 Måndagen den 5 mars kl. 13.00-15.00 går vi ut tillsammans och äter gemensam lunch. Egen kostnad. Mer info kommer.