Filmvisning om Helsingborg i förändring. 2014

filmrulle_139660515

Onsdagen den 15 januari 2014 hade Strokeföreningen Öresund årets första medlemsträff i Helsingborg.

hemsidan3

Vi såg en 30 minuter lång film, som Sten Holving i Möllevångsgillet har spelat in. Filmen heter ”Helsingborg i förändring”. I filmen visas, hur olika platser och byggnader har förändrats under åren. Många av oss kände igen byggnader och vyer från svunnen tid. Filmen inspirerade till intressant samtal om ”gamla” Helsingborg.

hemsidan2

Under efterföljande kaffestund informerade vår ordförande Alf Wallin om den kommande sommarresan till Ädelfors samt om föreningens övriga aktiviteter under våren.

hemsidan1