Handikappdagen i Höganäs 2013

Lördagen den 30 november 2013 firade Höganäs Kommun den Internationella Handikappdagen i Kommunhuset. Ett flertal handikapp-hälso-och andra föreningar närvarade. Kunskapstörstiga Höganäsbor fick rik och intressant information från de olika föreningarna. Vår Strokeförening Öresund var också på plats.

sylviaHandikappombudet i Höganäs, Sylvia Månsson, inledde handikappdagen med ett öppningstal.

stadsmiljöprogram

Vice ordförande i Höganäs Kommunstyrelse, Ulf Mohlin, invigningstalade och berättade bl.a. om Höganäs´ satsning på tillgänglighet för handikappade. Om det kan läsas i det häfte, som Ulf Mohlin håller upp på bilden. Vår ordförande i Strokeföreningen, Alf Wallin, och hans hustru Anne-Marie informerade i vår förening. Här på bilden tillsammans med Ulf Mohlin.

landskronagruppen

Ett späckat program fyllde dagen med bl.a. Barnens rätt och ”Alla kan gympa”. Information från LION:s och DHR.  Här på bilden framträder den populära och duktiga gruppen Cabaré Mix från Landskrona.

Vid DHR:s information berättade dess ordförande i Skånedistriktet, Bengt Silfverstrand, att föreningen har en fond, som alla ungdomar upp till sexton år kan söka från. Hittills har trehundratusen kronor delats ut.