Kalender Höganäs

Hösten i intågande.

Kommande aktiviteter.

Där anmälan behövs och om då inget annat anges, görs anmälningarna på telefon   076-117 00 25 eller 
via e-mail: 
strokeoresund@gmail.com
eller till Alf tel 042-344768 

********************************

Infoblad för hösten 2020.
Klicka på länken här under.
Infoblad hösten 2020

****************************************


*************************************

Kom ihåg det viktiga AKUT-testet!