Teater 2013

teaterns

Den 1 november var vi vid Stadsteatern, den här gången för att se Hamlet. Vi samlades i teaterfoajén. Några av oss är på bilden. Borta i entrén till teatersalongen inväntar en beredvillig entrévärd, som såg till, att våra handikappade kom väl till rätta. Det var en minnesvärd föreställning.