Viktig INFO.

*************************

Strokeföreningen Öresunds årsmöte torsdagen den 19 mars är inställt på grund av det rådande läget med Coronaviruset (covid-19).

************************

På grund av läget med Corona viruset ställer vi in samtliga LIV-pass. Hos oss i Helsingborg börjar det gälla från och med nu idag kl 11.00 den 12 mars.
På Projekt-livs Facebooksida kan vi följa gällande uppdateringar.

Vi informerar här på denna vår hemsida, om när vi kommer igång med LIV-projektet i Helsingborg igen.

*************************