Anhöriggruppens öppet hus på Ringstorp 2017.

Lördagen den 11 oktober 2017 anordnade Anhöriggruppen i Helsingborg Öppet hus på Ringstorp. Presentation, föredrag och förtäring. De olika DHS-anknutna föreningarna presenterade sig med informationsbord.

Här informerar vi i Strokeföreningen Öresund.