Medlemsträff oktober 2017.

Lyckat möte i Ängelholm, där Strokeföreningen Nordvesten bjudit in strokeläkare Björn Hedström.

Ett mycket uppskattat föredrag där åhörarna även fick ställa frågor.

Och det var många sådana, som Björn med sin skickligt pedagogiska förmåga besvarade på ett sätt, att även komplicerade orsaker och samband kunde förstås av gemene man.

Ett hjärtligt tack för en informationsrik och trevlig eftermiddag.