Medlemsträff i Helsingborg oktober 2017.

Torsdagen den 19 oktober 2017 hade STROKE-föreningen Öresund sitt månadsmöte på Ringstorp. Rehabiliteringsgruppen ”Rehabgruppen” besökte oss och berättade om sin verksamhet. ”Rehab” är ju ett begrepp, som klingar bekant i varje Strokedrabbads öra. Det nytillkomna är dock, att den här gruppen utgår och tillhör Strokeavdelningen på Helsingborgs lasarett. Det var mycket intressant och givande att få höra och se illustrationer till det berättade. Frågetecken, som vi hade, fick vi uträtade av den duktiga gruppen.Här ovan ser vi Ingrid, Jessica och Lena, vilka ingår i vår fantastiska ”Hemrehabgrupp”. 

Vid kaffestunden därefter gav vår ordförande Alf Wallin föreningsinformation.

Vi tackar Er alla för en mycket trevlig och informationsrik eftermiddag.