Föreningsmässa i Klippan oktober 2016.

Lördagen den 22 oktober 2016 anordnade Klippans Kommun i Kultur-och Fritidsförvaltningens stora anläggning för första gången en Föreningsmässa. Drygt femtiotal ideella föreningar presenterade sin verksamhet i den folkliga stämningen, och många intresserade strömmade till.

klippanmusik

Här inleder Klippans musikkår mässan med en musikalisk kavalkad.

gunnargunnel6 Bland de många föreningarna fanns Strokeföreningen Nordvesten(Ängelholm), som här representeras av vårt kära par Gunnel-och Gunnar Grånsten.

gunnarok Vår verksamhet spred kunskap om sjukdomen Stroke samt om Strokeföreningen. Många intresserade stannade till och fick presentation om Stroke och vår verksamhet. Bl.a. påmindes om AKUT-testet. På väggen bakom informationsbordet är delar av ett rullande bildspel om Stroke och vår föreningsverksamhet. Vi upplevde ett stort intresse för all den information, som vi gav.

akuten Många var tacksamma över att få det här AKUT-testet.