Medlemsträff oktober 2016 på Ringstorp.

Torsdagen den 13 oktober 2016 hade Strokeföreningen Öresund månadsmöte på Ringstorp, och vi gästades då av farmaceuten vid apoteket Kronan, Jessika Sebring Rosendahl. 

jessica
Vi fick en mycket bred och intressant information om läkemedlets och apotekets värld. Att medicin skall förebygga, bota, lindra och kompensera var några av flera intressant påbud. Utöver det medicinska fick vi veta mycket om hanteringen och kontroll av läkemedel. Av alla föredragshållare så det väl apotekaren, som får de flesta frågor, vilka Jessika besvarade lysande.

tablettkrossare
Jessika hade även ett flertal hjälpmedel att visa upp och berätta om, som här en tablettdelare.

Under mötet hade vi en trevlig kaffestund med Jessika, där också vår ordförande Alf Wallin hade föreningsinformation. 

Jessika besökte oss i Höganäs i mars 2016 (se hemsidan ”medlemsträff i Höganäs i mars 2016”). Ett hjärtlig tack Jessika för att du ville även delge oss Helsingborgare din intressanta information, vilken många av oss kommer att ha nytta av.