Aortadissektion dagen 19 september.

Aortadissektion Dagen är den 19 september. En av våra medlemmar i Strokeföreingen Öresund, Göran Hassel, är en av de få ”överlevarna”, som drabbats av detta livshotande tillstånd. Göran kämpar sig tillbaka och har kommit en god bit på vägen. Han vill hjälpa andra och deras anhöriga i denna svåra situation och långa och svåra hinderbanan tillbaka. 

Måndagen den 19 september 2016 höll Göran föredrag för allmänheten i våra lokaler på Ringstorp om sitt liv samband sin aortadissektion. Hur han drabbades, vården och hans svåra väg tillbaka. Det var mycket intressant, och vi fick veta mycket om denna ovanliga och okända sjukdom.

gorran

Göran vill föra ut kunskapen om sjukdomen och kämpar verkligen på för att komma tillbaka, och ett av mycket som  fastnade på trumhinnan var ”ni kan mycket mer än vad ni vill”. Ett flertal av åhörarna hade drabbats av samma sjukdom. 

Vill du veta mer om aortadissektion, se följande länk: http://aortadissektion.com/

 

alfgoranVår ordförande i Strokeföreningen tackar Göran här för det intressanta föredraget.

Ett stort tack till dig Göran för att du på ett intressant och inlevelserikt sätt delade med dig av dina erfarenheter i samband din svåra sjukdom.