Strokedag i Höganäs 29 oktober 2015.

Internationell Strokedag infaller även på hösten. Vår ordförande i Strokeföreningen Öresund, tillika aktiv i Höganäs handikapp- och anhörigrörelse, Alf Wallin, slog sig ihop med Höganäs kommun, varvid ett för dagen minnesvärt arrangemang genomfördes av Öresunds Höganäsgrupp och Höganäs kommun.

tivoli

Strokeföreningen Öresunds Höganäsgrupp och Höganäs kommun inbjöd allmänheten att i Tivolihuset torsdagen den 29 oktober 2015 närvara vid ett evenemang för Internationella Strokedagen med föredrag om Stroke, Rehabilitering samt Anhörigstöd.

matsrosvall alla

Här är Alf Wallin och Josefina Nilsson. Hon är äldreinformatör och anhörigsamordnare i Höganäs kommun. De hälsar publiken i den stora och välfyllda salen välkommen.

matsrosvall

Neurologen och överläkaren Mats Rosvall fängslade publiken med ett föredrag om stroke. Grundligt och intressant fick vi reda på vetenskapliga fakta om stroke, risker och förebyggande åtgärder, och det kompletterades med ett rikligt bildmaterial. Av publiken ställdes många frågor och Rosvall rätade ut frågetecken och gav nyttig kunskap.

camilla

Camilla Lindgren (bilden) är chef för rehabiliteringsenheten i Höganäs kommun och informerade om hjälpmedel och anpassning. Hon betonade vid denna Strokerelaterade dag, att de kognitiva bitarna spelar viktig roll vid rehabplaneringen. Och därefter berättade Josefina Nilsson om sin verksamhet och informerade om möjligheter och aktiviteter för anhöriga.

infobord

Här är Strokeföreningens informationsbord med rikligt material om stroke i olika broschyrer. Flera av bordsbesökarna hade frågor att ställa, och medlemmar i Strokeföreningen informerade. Som synes var intresset vid bordet stort. Av flera broschyrer blev det extra stor åtgång på det här akuttestet. 
akuten

Flera av Strokeföreningen Öresunds medlemmar var där. Tillställningen avslutades med strokedrabbades och deras anhörigas egna berättelser om och kring sjukdomen. Det bjöds på kaffe och kaka. En nöjd publik lämnade Tivolihuset i det friska och soliga höstvädret. Ett stort tack till all den personal vid Höganäs kommun, som medverkade till, att det fina arrangemanget kunde genomföras.