Må-bra-dagar hösten 2015.

Strokeföreningen Öresund/Nordvesten anordnade en Må-Bra kurs vid Furuboda folkhögskola lördagen den 12 september – söndagen den 13 september 2015. 

bussen

Här vid Kyrkplatsen i Höganäs ansluter våra Höganäsmedlemmar i den handikappanpassade bussen, som via Ängelholm ska ta oss till Furuboda invid Åhus i östra Skåne.

huset

Furuboda folkhögskola är en stor internatanläggning för utbildning och konferens. Halvdelen av den mångfaldiga undervisningen riktar sig till funktionsnedsatta elevers undervisning i kombination med social och medicinsk anpassning för den enskilde eleven. I byggnaden här ovan bodde vi, hade föreläsning med diskussioner, underhållande programpunkter, roade oss och kopplade av. Vi hade trevliga dagar.

 

HelenaVårt program började med att Helena presenterade Furuboda och dess många verksamheter. www.furuboda.org

 

föredrag

I temat Stroke mitt i livet har vi här föreläsning, som handlar om stroke, preventiva åtgärder mot stroke, rehabilitering och anhörigs roll.

 

annmarie

Föreläsningen kompletteras med att Annemarie ger nyttig information om sin strokesituation. Vi strokedrabbade åhörare och våra anhöriga kompletterade med egna intressanta berättelser om egna livssituationer och erfarenheter, både från drabbad och anhörig.

 

tipset

Lite motion kan inte skada. Så varför inte en tipspromenad?