Strokedagen 2013

Strokedagen den 14 maj 2013.

strokedagen

Den 14 maj 2013 var den årligt internationella Strokedagen, vilket medförde aktiviteter i Strokeföreningar. ”Öresund” informerade i Helsingborgslasarettets entréhall och på Brorsbacke i Höganäs. ”Nordvesten” informerade på Lindhaga sjukvårdsinträttning i Ängelholm. Temat för årets Strokedag var rehabiliteringen efter Stroke. Överläkaren Björn Hedström föreläste härom i lasarettets hörsal. Bo Ågren, som är chefsläkare på rehabiliteringshemmet Sommarsol, föreläste på Brorsbacke. I Ängelholm förevigdes åhörarna fakta från sjukgymnast och arbetsterapeut om deras mycket viktiga del i rehabiliteringsprocessen.

På en sådan här ”Strokedag” delar föreningens medlemmar med sig information till intresserade. Ett flertal broschyrer fyller upp vårt informationsbord. I folkströmmen brukar mången stanna till vid vårt bord och insupa kunskap kring stroke och strokeförening. På bilden här ovan informerar vi i Helsingborgs lasarett.

I Helsingborg brukar samarbete ske med andra föreningar såsom Afasiföreningen, NHR(neurologiskt handikappades riksförbund), DHS hjälpmedelbutik samt Helsingborgs lasaretts utbildningsenhet, PUC. Dessa föreningar deltog som vanligt även i år med sina respektive medlemmar och bord.