Internationella STROKE-dagen 2015.

vitanimstroke

Tisdagen den 12 maj 2015 uppmärksammades Internationella Strokedagen genom Strokeföreningen Öresunds närvaro i entréhallen i Helsingborgs lasarett, ett årligt återkommande arrangemang.

clevestad

Vår närvaro lockar intresserade och nyfikna till vårt informationsbord. Vi besvarar frågor om och kring stroke, informerar om vår verksamhet och delar ut informationsmaterial. På ”roll-upen” inpräntas vi det så viktiga AKUT-skedet, då någon drabbas av stroke.
För den som ville fanns också möjlighet att prova på och få information om olika hjälpmedel.

karinjohnsson

I föreläsningssalen höll överläkaren Karin Johnsson ett föredrag om stroke och besvarade ett flertal frågor från mycket nöjda åhörare. Här på bilden tillsammans med en arbetskamrat.

paula

Ej att förglömma Patientutbildningscentrum(PUC) med sin fina och duktiga personal, som en sådan här dag bidrar med bred kunskap och god gärning, så att arrangemanget kan genomföras. Här står Paula Trogen vid PUC:s informationsbord.