Kontakter

Vi har gemensam styrelse i de båda föreningarna. På föreningen Nordvesten i Ängelholm finns det en kontaktperson och det går också att få kontakt med föreningen genom kansliet i Helsingborg.

Föreningen Öresund når Ni genom:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Föreningen Nordvesten når Ni även genom:

gunnar grå

  • Kontaktperson:
  • Gunnar Grånsten
  • Telefon 0435-144 38
  • Kansli 042-13 93 00