Hjärt- och lungräddning 2014

plokjbtyf

Den 6 o 8 oktober 2014 gick för Strokeförenigen Öresund i livräddningens tecken. Kjell Klang från Civilförsvaret besökte oss både i Höganäs och i Helsingborg. Med fin pedagogik informerade han om hjärt-och lungräddning samt om åtgärder vid katastrof-och krigsberedskap. På båda ställen blev informationen intressant och lärorik. Efter bästa förmåga fick vi öva med dockor. Många av oss hade svårt att öva på golvet, men övning på bordet gav oss mycket. Kjells kunnande, uppsikt och löpande information gav oss färdighet. Som avslutning gavs vägledning om, hur man använder en hjärtstartare, för vilken krävs kunskaper i hjärt-och lungräddning.

 

hjärta3

Här(”Höganäsarna”) får vi en introduktion, innan övningen börjar.

 

hjärta1

Här(”Helsingborgarna”) övar vi hjärtkompression och inandning på dockor.