Styrelsen

Strokeföreningen – Öresund

Omfattar Helsingborg, Bjuv, Höganäs, Landskrona och Åstorp. Vi finns i DHS lokaler på Kurirgatan 1 i Helsingborg.

alfbra

Vår fasta punkt är på

Övriga styrelsemedlemmar:

  • Ledamot vice ordförande: Bengt Rosenkvist E-post: rosenkvist.bengt@telia.com
  • Ledamot: Eva Björklund E-post: eva.l.bjorklund48@gmail.com
  • Ledamot: Ted Richt E-post
  • Ledamot: Laila Sandberg E-post: laila.sandberg@gmail.com
  • Ersättare: Anne-Marie Wallin
  • Ersättare: Margareta Bengtsson
  • Ersättare: Britt Nilsson
  • Ersättare: Gunnar Sandberg
  • Ersättare: Kaarina Nilsson
  • Valberedningens sammankallande: Peter Johannesson